Tidigarelägg trafiksatsningarna i Stockholmsregionen

Hur mycket och snabbt Stockholmsregionen växer har vi talat om i många år nu: hur fler människor vill bo här, och hur vår ekonomiska tillväxt syresätter hela Sverige. Men det finns skäl att säga det igen.

Nu slår Stockholms län nämligen alla befolkningsprognoser. I fjol växte vi nästan dubbelt så mycket som den högsta prognosnivån i senaste regionplanen. Det är roligt att många vill leva och verka här, och det betyder ännu mer kraft åt vår ekonomiska utveckling. Men det innebär också utmaningar.

Vi måste rusta vårt län för att det ska klara denna ökade befolkning, och för att kunna fortsätta växa. Det handlar om vård från förlossning till äldresjukvård, barnomsorg, skola, bostäder, vatten, spår och vägar.

Spåren och vägarna är en kritisk faktor. Det handlar om stora investeringar men också om stor nytta för varje projekt. Och de angelägna projekten är många i Stockholms län. Listan och prioriteringarna gjorde vi gemensamt med den s.k. Cederschiöldsöverenskommelsen. Den första delen av det trafikpaketet är nu på väg att förverkligas och måste naturligtvis slutföras så fort det går.

Folkpartiet vill nu att trafikpaketets andra steg i Cederschiöldsöverenskommelsen sätts igång tidigare. Det handlar bl.a. om tunnelbana till Nacka och en kapacitetsstark spårlösning åt nordost/Täby/Danderyd.  Om detta skriver jag tillsammans med samtliga 26 kommunalråd på DN Debatt i dag.

Anders Ekegren, Lotta Edholm, Lars Johansson, Peter Olevik Dunder, Folkpartiet Järfälla, Lennart Gabrielsson, Anna Starbrink, Malin Danielsson, Michael Baumgarten, Helena Bargholtz, Folkpartiet NackaStockholmsbloggen bloggar. Stockholmsnytt rapporterar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

6 responses to “Tidigarelägg trafiksatsningarna i Stockholmsregionen

  1. Pingback: | Anna Starbrink

  2. Viktigt att inte glömma bort vattenvägarnas potential att bidra i byggandet av en grön och hållbar storstad. Ber att få hänvisa till en debattartikel som infördes i nordens största facktidning för kollektivtrafik, Trafikforum, tidigare i år, se vår webbplats.

    • birgittarydberg

      Kollektivtrafik på vatten är också viktigt och något vi i Folkpartiet verkar för. Det kräver ju lyckligtvis inte så stora investeringar och borde definitivt kunna sättas i sjön, långt före 2020.

  3. Pingback: Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare! |

  4. Pingback: Stockholms trafikprojekt måste sättas i gång tidigare! | I Folkpartiets Solna

  5. Pingback: Tunnelbanan är inte färdigbyggd | Rydbergs recept – för liberal landstingspolitik Birgitta Rydbergs blogg